Hvad er jeg optaget af i mit arbejde?


I mit arbejde er jeg optaget af samspillet mellem krop, sind, følelser og sjæl, hvor det sanselige også inddrages. Ved at dette samspillet styrkes, virker det stimulerende både på kontakten mellem hoved og krop, og på vores evne til tilstedeværelse.

Vores krop huser vores historie, vores følelser og vores tanker, så det er vigtig at lære sin krop og sine følelser at kende, for det hele hænger sammen og spiller en rolle for vores udviklingsproces.

At etablere en god kontakt til kroppen, blive ”venner med” vores følelser, og opøve evnen til at lytte til sjælens sprog, er alt sammen noget der støtter vores udvikling. Og psykodrama, der er en metode jeg anvender, betyder ”sjæl- i- handling”. Dette antyder at vi kan lade vores sjæl bevæge os og vise vej.

Vi skal heller ikke glemme vores hoved – for det er vigtig at kunne stoppe op for at reflektere og få en forståelse for hvad der sker undervejs. Kontakten til vores vejrtrækning, og til vores spontanitet, er også meget væsentlig. Dette fordi en fri og ubesværet vejrtrækning, og en god tilgang til vores spontanitet, er med til at skabe en sund energiflyd i både vores krop og sind.

Jeg anvender flere metoder og udtryksformer for at hjælpe klienten med at udforske aktuelle temaer og problem-stillinger. At udtrykke noget i et billede, med farver og papir, kan frembringe information fra nogle ubevidste områder. Billedets indhold kan udforskes gennem psykodrama, og bidrage til at fordybe hvad det hele drejer sig om.

Jeg er også optaget af at fremme klientens egne ressourcer, og at styrke vedkommendes selvværd og evne til at tage ansvar for eget liv. Mange klienter behøver hjælp til at blive bevidst om egne grænser, og at øve sig i at sige ”ja” og ”nej” ud fra et trygt ståsted. Og der skal både mod og motivation til for at kunne ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Vi skal huske at det at skabe forandringer i livet kan være en lang og sej proces, men selvindsigt og nye perspektiver kan åbne nye døre.

Jeg ønsker at have hjertet med i det jeg laver, og lægger vægt på en god dialog med klienten om de udfordringer hun/han står i, og at etablere en relation der er bygget på tillid.

Tillid og tryghed er nødvendige og bærende elementer i den terapeutiske proces.

* Hvordan jeg bruger samspillet mellem billede og psykodrama har jeg beskrevet i min bog ”Livsbilder i bevegelse”